Med kjønnsperspektiv på norsk historie (Heftet)

Fra vikingtid til 2000-årsskiftet

Forfatter:

, , , , og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2005
Antall sider: 466
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202241032
Kategori: Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Omtale Med kjønnsperspektiv på norsk historie

Forfatterne viser at bruken av kjønn som analyseredskap resulterer i ny kunnskap om fortiden og bidrar til en annerledes og dypere forståelse av hvordan samfunnet fungerer. De drøfter hvordan kvinner, i samarbeid og i konflikt med menn, har formet det norske samfunnet og hvordan historiske forandringer har virket inn på de to kjønnenes levekår og muligheter.

Forfatterne fokuserer på tre sentrale felt innenfor historie: demografi, økonomi og makt. Arbeid i hushold og familie samt innsats på arbeidsmarkedet og i politikken er røde tråder gjennom hele framstillingen.

Forfatterne henvender seg til lesere på alle utdanningsnivåer, fra den videregående skolen til mastergradsstudium. Deres gode fremstillingsform gjør innholdet tilgjengelig også for en videre lesekrets.

Til toppen

Flere bøker av Ida Blom, Gro Hagemann, Kari Melby, Hilde Sandvik, Sølvi Sogner og Ingvild Øye:

Anmeldelser av Med kjønnsperspektiv på norsk historie
«Stilmessig er boka preget av å framlegge empiriske fakta om giftemål, økonomisk status, bosetning og arbeid uten at dette blir ført i et for tørt og kjedelig språk. Forfatterne klarer slik å skape et språkbilde som gjør boka absolutt lesverdig.»Jørgen Lorentzen, Apollon

Til toppen

Om forfatter
Ida Blom (1931–2016) var Norges første professor i kvinnehistorie (Universitetet i Bergen) og en pioner i utviklingen av fagfeltet.

Sølvi Sogner (født 1932 i Trondheim) er professor emerita i historie, Universitetet i Oslo. Hennes interesseområder er historisk demografi, migrasjonshistorie, familiehistorie, kvinnehistorie og retts- og sosialhistorie.

Utgivelser i bokform (egne og redigerte m/ bidrag):
«Folkevekst og flytting. En historisk demografisk studie i 1700-årenes Øst-Norge», dr.avhandling 1976, Oslo 1979; (med Jørgen Eliassen) «Bot eller bryllup. Ugifte mødre og gravide bruder i det gamle samfunnet», Oslo 1981; (med Bjarne Hodne) «Barn av sin tid. Fra norske barns historie», Oslo 1984; (med Eli Fure og Hege Brit Randsborg) «Fra stua full til tobarns kull», Oslo 1984; «Far sjøl i stua og familien hans», Oslo 1990; «Ung i Europa. Norsk ungdom over Nordsjøen til Nederland i tidlig nytid», Oslo 1994; «Krig og fred», bd. 6 (1660-1780) av Knut Helle et al. (red.), «Aschehougs Norges historie», Oslo 1996; (med Ida Blom) «Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet», Oslo 1999 (2. utgave 2005); (med Gro Hagemann) «Women’ s Politics and Women in Politics», Oslo 2000; (med Eva Österberg) «People Meet the Law. Control and conflict-handling in the courts. The Nordic countries in the post-Reformation and pre-industrial period», Oslo 2000; «Making Sense of Global History», Oslo 2001 (utvalgte bidrag fra International Congress of the Historical Sciences, Oslo 2000); «I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid», Oslo 2003; perioden 1537–1814 i Knut Kjeldstadli (red.) «Norsk innvandringshistorie», bd.1, Oslo 2003; (med Kari Telste) «Ut å søkje teneste. Historia om tenestejentene», Oslo 2005; (med Ida Blom og Bente Rosenbeck) «Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag», Oslo 2005; på svensk som «Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution», 2006.

Ingvild Øye er professor i middelalderarkeologi ved Universitetet i Bergen og har tidligere vært direktør ved Bryggens Museum i Bergen. I sin forskning har hun særlig vært opptatt av agrar arkeologi og rurale kulturlandskap, men også byarkeologi, særlig bystruktur og den materielle kulturen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kvinne og kjønnsproblematikk er også et særlig interesseområde og i flere studier er kjønnsperspektivet en integrert del.