Kreftsykepleie (Innbundet)

Pasient, utfordring, handling

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 720
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501442
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Sykepleiefag
Omtale Kreftsykepleie
Kreftsykepleie er organisert i tre deler, som hver for seg tar for seg spesielle fagområder innen kreftomsorgen.

Del 1 er viet ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende i de utfordringene de står overfor i møte med kreftsykdom og konvensjonell og moderne kreftbehandling.

Del 2 gir en innføring i generell onkologi, herunder epidemiologi, genetikk, klassifikasjon, diagnostikk, behandlingsprinsipper og behandlingsformer.

Del 3 gjennomgår spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser. Behandlingen og de spesielle sykepleieutfordringene og sykepleiehandlingene som er knyttet til diagnosene, blir gjennomgått.

Alle bokas forfattere har spesialkompetanse på sine fagområder og solid forankring i praksis. De aller fleste har i tillegg omfattende undervisningserfaring. Boka benyttes som pensumlitteratur ved videreutdanninger i kreftsykepleie og videreutdanninger i palliasjon. Deler av boka er også aktuell som pensumslitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie.

Da boka første gang kom ut i 2000, var det som den første norske læreboka i kreftsykepleie. Fortsatt er boka et standardverk for sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten.

Til toppen

Andre utgaver

Kreftsykepleie
Bokmål Innbundet 2017

Flere bøker av Anne Marie Reitan og Tore Kr. Schjølberg:

Om forfatter
Anne Marie Reitan er sykepleier og cand.polit. med hovedfag i sosialpedagogikk. Fra 2000 til 2011 var hun ansatt som høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus. Før det, i perioden 1985–2000, var hun lektor ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det Norske Radiumhospital. Reitan er engasjert i kompetanseutviklingen i kreftsykepleie og er i dag tilknyttet Kompetansesenter for seniorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tore Kr. Schjølberg er utdannet sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Han er høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er også ph.d.-stipendiat ved Universitetet i Tromsø på temaet fatigue hos kreftpasienter. Schjølberg var studiesjef ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det norske Radiumhospital, fra 1985 til 2001. Han har vært engasjert i kreftsykepleie nasjonalt gjennom Forum for kreftsykepleie og som redaktør av tidsskriftet Kreftsykepleie. Internasjonalt har han vært engasjert gjennom European Oncology Nursing Society (EONS), som styremedlem i International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC) og gjennom International Conference on Cancer Nursing (ICCN).