Kreftsykepleie (Innbundet)

Pasient, utfordring, handling

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 720
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501442
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Kreftsykepleie
Kreftsykepleie er organisert i tre deler, som hver for seg tar for seg spesielle fagområder innen kreftomsorgen.

Del 1 er viet ulike kunnskaper og ferdigheter som sykepleieren må mestre for å kunne ivareta pasienter med kreft og deres pårørende i de utfordringene de står overfor i møte med kreftsykdom og konvensjonell og moderne kreftbehandling.

Del 2 gir en innføring i generell onkologi, herunder epidemiologi, genetikk, klassifikasjon, diagnostikk, behandlingsprinsipper og behandlingsformer.

Del 3 gjennomgår spesiell onkologi for sentrale kreftdiagnoser. Behandlingen og de spesielle sykepleieutfordringene og sykepleiehandlingene som er knyttet til diagnosene, blir gjennomgått.

Alle bokas forfattere har spesialkompetanse på sine fagområder og solid forankring i praksis. De aller fleste har i tillegg omfattende undervisningserfaring. Boka benyttes som pensumlitteratur ved videreutdanninger i kreftsykepleie og videreutdanninger i palliasjon. Deler av boka er også aktuell som pensumslitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie.

Da boka første gang kom ut i 2000, var det som den første norske læreboka i kreftsykepleie. Fortsatt er boka et standardverk for sykepleiere som arbeider med kreftpasienter, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller i primærhelsetjenesten.

Til toppen

Om forfatter
Anne Marie Reitan er utdannet sykepleier og har oppnådd graden cand.polit.

Hun er ansatt som høgskolelektor ved videreutdanningen i kreftsykepleie, Høgskolen i Oslo. Hun arbeidet som lektor ved videreutdanningen i onkologisk sykepleie, Det Norske Radiumhospital, fra 1985 til 2000. Reitan har bred klinisk erfaring som sykepleier og undervisningserfaring fra sykepleierhøgskoler. Tore Kr. Schjølberg er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, videreutdanningen i kreftsykepleie. Han er utdannet sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Schjølberg er for tiden ph.d.-student ved Universitetet i Tromsø og arbeider med en studie om fatigue blant kvinner med brystkreft. Han har arbeidet med utdanning innen kreftsykepleie siden 1985, og har i samme periode vært engasjert i kreftsykepleie nasjonalt og internasjonalt gjennom Forum for sykepleiere i Kreftomsorgen (FKS), European Oncology Nursing Society (EONS) og International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC).