Jordmorboka (Innbundet)

Ansvar, funksjon og arbeidsområde

Forfatter:

og

Legg i ønskeliste

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 680
Illustratør: Toverud, Kari C.
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279501138
Kategori: Helse og sosialfag
Fag: Sykepleiefag
Omtale Jordmorboka

Jordmorboka beskriver det grunnleggende innen jordmorfaget, inkludert jordmødrenes mange oppgaver og roller i det norske helsevesenet.

Boka er kunnskapsbasert og belyser jordmorfagets kompleksitet. Hensikten er å presentere faktakunnskap og jordmoryrkets praktiske arbeid på en måte som stimulerer til læring og refleksjon.

I normale svangerskaps- og fødselsforløp har jordmor en selvstendig funksjon og et selvstendig ansvars- og arbeidsområde. Ved avvik og komplikasjoner er jordmors ansvar, funksjon og arbeidsområde del av et større teamarbeid. Begge deler blir grundig beskrevet med henholdsvis den gravide kvinnen, fosteret, det nyfødte barnet og den nybakte moren i sentrum.

Boka har som mål å synliggjøre betydningen av å støtte og bevare den normale fysiologiske prosessen og av å styrke det friske hos kvinner med risiko. Boka er rikt illustrert og har fyldige referanselister.

Jordmorboka er primært rettet mot jordmorstudenter, men er også aktuell for jordmødre og andre som vil fordype seg i eller oppdatere seg i faget.

Til toppen

Flere bøker av Anne Brunstad og Eva Tegnander:

Anmeldelser av Jordmorboka

Lærebok for jordmødre på norsk

«Fordelen med denne nye læreboken for jordmødre er mange: Studentene får samlet relevant og oppdatert litteratur på ett sted, og redaktørene har mulighet for å samordne de forskjellige kildene. Ut fra ambisjonen om å «dekke jordmors ansvar, funksjon og arbeidsområde sett ut fra faglige, samfunnsmessige og nasjonale behov, og […] et ønske at innholdet skulle bygge på kunnskapsbasert praksis», synes jeg at forfatterne når sitt mål. Jeg tror ikke at bare jord- morstudenter, men også erfarne jordmødre vil ha stor nytte av å lese den, ikke minst for å reflektere over samt å videreutvikle egen praksis. Jeg tror også at leger i spesialistutdanning og medisinstudenter kan finne mye av interesse.»

Annetine Staff - Kvinne og barneklinikken Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Tidsskrift for den Norske legeforening nr 13-14- 2010

Jordmorbok på norsk

«Endelig har det kommet en lærebok for jordmødre,
skrevet på norsk og tilpasset norske forhold! .[...] Redaktører for Jordmorboka er Anne Brunstad og Eva Tegnander, begge jordmødre med bakgrunn innen forskning, fagutvikling og universitets-og høgskolearbeid. Alt i alt har 31 ulike forfattere bidratt til 47 kapitler i boka, de fleste av dem er jordmødre. Dette synes jeg i positiv forstand bidrar til at boka blir godt forankret i praksis, og at den bærer preg av å være spesielt skrevet for jordmorstudenter og for den saks skyld jordmødre. [...] Innholdsmessig er boka imponerende omfattende, med de aller fleste arbeidsområder for jordmødre inkludert. Illustrasjoner og design er tiltalende. Det aller beste er jo at man har en lærebok hvor "alt " er samlet på ett sted og som er oppdatert og kunnskapsbasert. [...] Dette er en flott grunnbok for jordmorstudenter, men den kan varmt anbefales også til jordmødre som har vært i yrket en stund og som trenger å friske litt på kunnskapene eller skaffe seg noen nye!.»

Elidabeth Grimsrud, Tidsskrift for jordmødre nr 6- 2010

Til toppen

Om forfatter
Anne Brunstad er jordmor og cand.polit. Hun er førstelektor ved Institutt for sykepleiefag, jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet. Eva Tegnander er jordmor og dr.philos. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), der hun har ansvar for videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre. I tillegg er hun spesialjordmor ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.