EU Market Abuse Regulation in Energy Markets (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 244
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202276447
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Internasjonal rett og menneskerettigheter, Markeds- og reguleringsrett
Nivå: Akademisk
Omtale EU Market Abuse Regulation in Energy Markets
EUs markedsmisbruksdirektiv fra 2003 gir regler om innsidehandel og markedsatferd i organiserte europeiske energimarkeder. Betydningen av direktivet er økende som følge av stadig mer omfattende organisert finansiell handel med kraft og gass i Europa. Forfatteren drøfter også den tiltakende reguleringen av informasjonsplikt i markedene.

Til toppen

Om forfatter

Odd-Harald B. Wasenden er partner i advokatfirmaet Wiersholm. Han er dr.juris fra Universitetet i Oslo og har også vært vitenskapelig assistent ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø. Wasendens doktoravhandling «Energimarkedsrett» ble publisert på Cappelen Akademisk Forlag i 2007. Han har også utgitt boken «EU Market Abuse Regulation in Energy Markets» samt en rekke artikler innenfor energirettslige, tingsrettslige og verdipapirrettslige emner.

Som advokat arbeider Wasenden hovedsakelig med energi- og petroleumsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han har omfattende erfaring som rådgiver for selskaper innenfor energisektoren, særlig knyttet til regulatoriske og kontraktsrettslige forhold, men også knyttet til transaksjonsbaserte oppdrag og tvisteløsning. Han har også spesialkompetanse knyttet til finansmarkeds¬regulering og yter bistand i forbindelse med handel med energi, utslippskvoter og finansielle instrumenter.