Etikk for beslutningstakere (Fleksibind)

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 450
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202383305
Kategori: Fagbøker
Fag: Etikk, Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Omtale Etikk for beslutningstakere

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser?

Etikk for beslutningstakere gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boken bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene. Teorier om etikk og samfunnsansvar kombineres med organisasjonsteoriens innsikter i beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer. Gjennom å trekke inn disse perspektivene gir forfatterne en helhetlig fremstilling, spesialtilpasset for hovedgruppen av lesere – økonomistudenter, studenter i organisasjon og ledelse og aktører i nærings- og samfunnslivet.

Noen av hovedtemaene som behandles i boken:

  • Etisk navigasjon og etiske retninger
  • Bedriften som moralsk aktør.
  • Interessentteori, bærekraftighet og den tredelte bunnlinjen.
  • Etisk regnskap, miljøregnskap og rapportering.
  • Samfunnsansvar i den norske konteksten.
  • Operasjonalisering og iverksetting av samfunnsansvar.

Bokens teorier er belyst gjennom utstrakt bruk av eksempler. Gjennom boken legger forfatterne også vekt på å gi leseren innsikt i hvilke verktøy som er tilgjengelige for å sikre samfunnsansvarlig forretningsførsel.

 

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter
Siri Granum Carson er førsteamanuensis på Program for Anvendt Etikk ved NTNU. Hun forsker på bedrifters samfunnsansvar, og underviser i næringslivsetikk og forskningsetikk. Carson har skrevet flere lærebøker om etikk og bedrifters samfunnsansvar. Hun har doktorgrad i filosofi med en avhandling om menneskets handlingsfrihet.
Norunn Kosberg (f. 1970) er foreleser for norske studenter i utlandet ved Gateway College. Hun har flere års undervisningserfaring innenfor etikk og filosofi. I tillegg skriver hun artikler og bokanmeldelser. Hun har hovedfag i filosofi med etikk og menneskerettigheter som spesialfelt.
Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Han er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og har en ph.d. innen endringsledelse med vekt på bedrifters samfunnsansvar fra Universitetet i Stavanger. Hans spesialfelt er institusjonelle analyser og bedrifters samfunnsansvar. Laudal har mange års erfaring fra Nærings- og handelsdepartementet, Statskonsult (nå Difi), petroleumsbransjen og fra IRIS som oppdragsforsker. Hans publikasjoner handler om organisasjonsendringer, om drivkreftene for bærekraftige virksomheter og om samspillet mellom politisk styring og markedsstyring.

Tom Skauge er instituttleder ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet. Han har vært leder i fagutvalg for etikk i Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) som i 2018 skiftet navn til UHR-ØA. Skauge underviser i kurs innen organisasjonsteori, ledelse, forskningsdesign, etikk og innovasjon, entreprenørskap og samfunnsansvar.