Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (Heftet)

Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202457389
Kategori: Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Omtale Empirisk etikk i pedagogiske praksiser

Denne boken handler om etiske aspekter ved ulike pedagogiske praksiser. Pedagogikk dreier seg ikke bare om hva som er effektivt, men også hva som er godt.

Forfatterne i boken forstår pedagogisk etikk på en ny måte. Tradisjonelt har man startet med etiske teorier og så anvendt disse på pedagogiske situasjoner og dilemmaer. Tanken i denne boken er at de etiske ressursene finnes i og i forlengelsen av de pedagogiske praksisene. På forskjellig vis starter derfor kapitlene i ulike pedagogiske praksiser. Gjennom teoretisk informerte analyser av disse skriver forfatterne frem etiske ressurser. Boken foreslår at dette kan skje på tre måter: gjennom artikulasjon, forstyrrelse og ekspansjon av praksisene. Ulike pedagogiske praksiser og aspekter blir analysert: Barnehager, spesialpedagogikk, lærebøker, lærerprofesjonens profesjonsetiske plattform, den flerkulturelle skolen, holdningsdannelse, skolegården, fortellinger, religiøst mangfold og mer.

Boken henvender seg til lærere i skole og barnehage, pedagogiske ledere, lærerutdannere, forskere innenfor både pedagogikk og etikk, og studenter ved ulike pedagogiske utdanninger.

Redaktører er Geir Afdal, professor ved Det teologiske menighetsfakultet, Åse Røthing, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Espen Schjetne, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold

Til toppen

Flere bøker av Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne:

Om forfatter


Geir Afdal har arbeidet innenfor områdene pedagogikk, etikk, samfunn og religion. Blant hans publikasjoner er bøkene Tolerance and Curriculum (Waxmann 2006), Researching Religious Education as Social Practice (Waxmann 2010) og Religion som bevegelse (Universitetsforlaget 2013). Han har også skrevet en rekke artikler innenfor temaene kunnskap, læring og pedagogikk; verdier og pedagogikk; forskning og praksis, og pedagogikk og religion. Afdal er professor i religionspedagogikk ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo og professor II ved Høgskolen i Østfold.

Åse Røthing er professor ved Seksjon for mangfoldsstudier ved OsloMet - Storbyuniversitetet. Hun arbeider med spørsmål knyttet til kjønn, seksualitet, rasisme, kritisk tenkning, mangfold og maktforhold i utdanningsfeltet. Røthing har publisert flere bøker og artikler, bl.a Mangfoldskompetanse og kritisk tenkning. Perspektiver på undervisning (2020) og Mangfoldskompetanse. Perspektiver på undervisning i yrkesfag (2017). Hun er medforfatter av Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning (2009) og medredaktør av Empirisk etikk i pedagogiske praksiser (2014). Hun har også bidratt i Pedagogikk - en grunnbok (2021), Elev i skolen 5-10 (2021) og Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016 (2017). Les mer om Røthing på OsloMet - Storbyuniversitetet.


Espen Schjetne er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold der han underviser i etikk og religion på grunnskolelærerutdanningen og på barnehagelærerutdanningen. Han har flere år bak seg som lærer i barneskolen. I sin doktoravhandling fra 2011, Autonomi og sosial kompetanse. Moraloppdragelse i den offentlige grunnskolens seksual- og samlivsundervisning, undersøker han læreres erfaringsforankrede refleksjon over hva som bør være mål for skolens moraloppdragelse. Hans forskningsmessige interesse, både empirisk og teoretisk, er knyttet til spørsmål om verdiformidling og holdningsdannelse i et flerkulturelt samfunn.