EMK og mellomprivate konflikter (Heftet)

Statsansvar for mellomprivate konflikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 130
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202265298
Kategori: Juridiske fag og Fagbøker
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Internasjonal rett og menneskerettigheter
Nivå: Akademisk
Omtale EMK og mellomprivate konflikter
Boken omhandler statens positive forpliktelser eller aktivitetsplikter etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Problemstillingen i boken er begrenset til det som her betegnes som mellomprivate konflikter. Med dette siktes det til interessekonflikter mellom private aktører i et samfunn, i motsetning til konflikter mellom private aktører og offentlige myndigheter.

Boken har to hovedformål. For det første å undersøke karakteren av ansvarsgrunnlaget i EMK som et uttrykk for folkerettslig ansvar. For det andre å identifisere de 'tester' eller rettslige vurderingsmomenter som Den europeiske menneskerettighetsdomstol legger til grunn når den tar stilling til om statsansvar skal ilegges for konflikter som i utgangspunktet har vært private mellomværender. Dette er et tema som i begrenset grad har vært behandlet i EMK-rettslig teori, både internasjonalt og i norsk rett.

Boken egner seg for studenter i faget internasjonale menneskerettigheter, og praktiserende jurister og andre med interesse for temaet.

Til toppen

Anmeldelser av EMK og mellomprivate konflikter
«Boken er ikke skrevet inn i en norsk rettslig kontekst. Dette betyr at de problemstillinger som tas opp, er felles for alle stater som er parter til EMK. Fremstillingen er dermed interessant for et bredere publikum enn kun det norske. Etter min oppfatning bør det vurderes å oversette boken til engelsk. [...] I mellomtiden er boken lærerik lesning for et norsk publikum med interesse for EMK, både for praktikere og akademikere.»Vibeke Blaker Strand , Lov og rett, 1/2008
«Grundige litteratur-, doms- og saksregistre setter prikken over i-en for denne boken.»Celine Kr. Petersen, Stud.jur. nr. 3/2007

Til toppen