Èmile Durkheim (Heftet)

Samhold i det moderne arbeidslivet

Serie: Klassikerserien 

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
Serie: Klassikerserien
ISBN/EAN: 9788202695897
Kategori: Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Organisasjon og ledelse, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Omtale Èmile Durkheim

Émile Durkheim (1858-1917) var samholdet og solidaritetens tenker. Han var grunnlegger av den moderne sosiologi - vitenskapen som undersøker forholdet mellom kollektiver og individet. Hans mest berømte bok er «Selvmordet», der han analyser årsaker til og former for selvmord. Hovedtanken er at det individuelle selvmord skyldes manglende integrasjon i det kollektive. Selv den mest individuelle av handlinger, må altså tolkes i lys av det kollektive mente Durkheim. Durkheim begrunnet sosiologien i rasjonalisme og empiri: samfunnslivet kunne studeres som en utvendig størrelse, på linje med studier av naturlige fenomener.

Durkheims tekning kan gjenfinnes i Den norske modellen, basert på samarbeid i arbeidslivet. Sosiologen Dag Østerberg antydet at Norge var preget av Durkheims tenkning fram til ca. 1980, siden har andre trekk vært mer fremherskende. Er tidligere fellesskap blitt svekket, eller har solidaritetsformene endret seg?

Durkheims tenkning har blitt og blir diskutert og kritisert, men knapt noen annen samfunnstenker er like sentral når vi skal analysere fenomen som samhold, integrasjon og rasjonell organisering av samfunnslivet.

Til toppen

Flere bøker av Pål Veiden:

Om forfatter

Pål Veiden (f.1958) er dr. polit i sosiologi, og arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøgskolen, OsloMet. Akademisk hovedinteresse er Sentral-Europa, med vekt på Østerrike og Den tsjekkiske republikk. Han underviser i vitenskapsteori og temaene nasjon/nasjonalisme og integrasjon. Han er tilknyttet Katedra sociologie ved Universitetet i Plzen, Tsjekkia.

Bøker i serien