Eiendomsmegling. Oppgavesamling (Heftet)

Forfatter:

, og

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 296
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202533830
Kategori: Fagbøker
Fag: Eiendomsrett, Metodelære og rettsteori
Nivå: Akademisk
Omtale Eiendomsmegling. Oppgavesamling

Oppgaveløsning er viktig for forståelsen av de fleste fag og bidrar til en mer aktiv læringsprosess. For studenter er det å arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å gi studentene praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet.

Eiendomsmegling. Oppgavesamling består dels av kortere oppgaver der målsetningen er å skaffe grunnleggende forståelse av sentrale ord, begreper eller tema innen eiendomsmegling. Videre består boken av mer utfyllende teorioppgaver, der formålet er å lære studenten å vise overordnet oversikt og forståelse. I større caseoppgaver gis det en beskrivelse av et faktisk forhold som reiser en eller flere problemstillinger. Studenten skal da selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende som mulig. Boken gir også trening i utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag.

Det er utarbeidet løsningsveiledninger til oppgavene. Veiledningene bidrar til læring og grunnleggende forståelse av sentrale deler av pensum på eiendomsmeglerstudiet. Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan studentene skal forankre argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på eksamen.

Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark) og ved Handelshøyskolen BI.

Til toppen

Om forfatter
Thorunn Falkanger er førstelektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap. Hun har vært Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Hun har publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Falkanger er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet arbeidet som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, rådgiver i Justisdepartementet og advokat.
Paul Henning Fjeldheim er førstelektor i eiendomsmeglingsfag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap. Han er Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Han har publisert er rekke artikler om eiendomsmeglerrett. Fjeldheim har eiendomsmeglereksamen, er cand.mag. og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han arbeidet som eiendomsmegler og advokat.
Lars Halvor Ova Johnsen er høyskolelektor ved Høyskolen i Sørøst-Norge ved Handelshøyskolen, Institutt for økonomi og IT. Her underviser han i eiendomsmeglingsfaglige emner ved bachelorstudiet i eiendomsmegling. Han er også fagkoordinator (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet. Johnsen er cand.jur. fra Universitetet i Bergen. Tidligere har han arbeidet som advokat, som forvaltningsrevisor og i Forbrukerrådet.