Krise- og beredskapsledelse (Heftet)

Teamtrening

Forfatter:

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 277
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202334291
Kategori: Samfunn og debatt
Fag: Organisasjon og ledelse
Nivå: Akademisk
Omtale: Krise- og beredskapsledelse

Kriser og ulykker håndteres ikke av enkeltpersoner, men av team. Slike team utsettes for store påkjenninger. For å kunne håndtere situasjonen effektivt og riktig må teamet optimalisere kommunikasjon og informasjonsflyt, fatte gode beslutninger, tilpasse seg en dynamisk og hurtigutviklende situasjon, samarbeide optimalt, utøve god kriseledelse og unngå feilhandlinger. Hvilke teamprinsipper ligger til grunn, og hvordan kan vi best trene team til effektiv krise- og ulykkeshåndtering?

Krise- og beredskapsledelse presenterer en struktur som kan brukes til systematisk trening av krise- og beredskapsteam. Strukturen tar utgangspunkt i det som kjennetegner team som presterer optimalt i hurtigutviklende og krevende situasjoner. Boka presenterer strategier og metoder som kan anvendes for effektivt å lære team viktige kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Leseren får en god innføring i viktige prinsipper for godt teamarbeid i krise- og ulykkeshåndtering, samt mange henvisninger til relevante kilder.

Målgruppen er personell som arbeider i team, eller med teamutvikling, innen krise- og ulykkeshåndtering. Dette kan være team i militæret, industriberedskap, privat kriseledelse, offentlige nødetater, hjelpeorganisasjoner, statlig, fylkeskommunal og kommunal kriseledelse, team som kan oppleve krav til optimalt samarbeid under sterkt press, så som kirurgiteam, flypiloter, flygelederteam, team på broen om bord på skip, beredskapsledelsen på en oljeplattform, team i fengselsvesenet, osv.

Til toppen

Anmeldelser av Krise- og beredskapsledelse
«Etter mitt skjønn egner boka seg best til de som skal undervise i lagarbeid og hvordan team/lag/staber osv. best kan fungere, samt de som skal kjøre øvelser hvor det er en eller annen form for team som skal øves. For de mest avanserte, - de som skal undervise på kurs eller øvelser hvor selve teamprosessene er hovedoppgaven, burde denne boka være obligatorisk fordi den gir oversikt og innsikt i problemstillingen samtidig som den også er kritisk til mange av læremesternes filosofier og påstander.»Guttorm Liebe, Norsk brannbefals landsforbundLes hele anmeldelsen

Teamtrening - også nødvendig i helsevesenet

«Jeg anbefaler boken til alle i helsevesenet som har funksjoner som teamleder, eller har ansvar for beredskapsarbeid, og ikke minst til ledere i helseforetakene. Etter å ha lest eksemplene på konsekvenser av manglende teamarbeid, bør treningen blomstre!»T. Wisborg, Tidsskrift for Den norske legeforening 6/2012Les hele anmeldelsen
«Min konklusjon er at dette er en oversiktlig og lesevennlig bok, som på relativt kompakt plass gir en totaloversikt over teori som er relevant for problemstillingen: hvordan bygge og opprettholde team for effektiv håndtering av krisesituasjoner. [...] Boka går i dybden på enkeltemner, som for eksempel beslutningsmodeller, som på en klar og lettfattelig måte evner å gi forståelse hos leseren. Samtidig gir den oversiktlige presentasjonsformen lyst til å fordype seg i de underliggende kildene, noe som også anbefales av undertegnede anmelder.»Bjørn T. Bakken, Norsk Militært Tidsskrift 4/2011
«Eriksens bok er derfor et viktig bidrag, som inneholder kunnskap og eksempler på kriser og katastrofer i både Norge og utlandet. Der er det mye som bør gjøres for økt utvikling av kunnskap og kompetanse. Boken er derfor viktig for økt forståelse av hva krise- og beredskapsledelse handler om. For hva ville du gjort om det var nettopp deg som oppdaget en gasslekkasje, et ran eller en større trafikkulykke?»Åse Thomassen, Agderposten, 16. september 2011

Til toppen

Om forfatter
Forfatter Jonas Eriksen er utdannet MSc in Risk, Crisis and Disaster Management ved University of Leicester, samt Brann- og HMS-ingeniør ved Høgskolen Stord/Haugesund. Han har erfaring fra arbeid innen Risk Management, beredskapsopplæring, HMS-ledelse og kommunal beredskapsledelse/brannvesen. I dag er han ansatt som seniorkonsulent i Pride as og er sertifisert Risk Manager, Quality Manager og Quality System Auditor.