Digitale barnehagepraksiser (Heftet)

Teknologier, medier og muligheter

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 256
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202632168
Kategori: Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Natur, helse og bevegelse, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Omtale Digitale barnehagepraksiser

Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder. Boka behandler perspektiver fra fagene norsk, matematikk, naturfag, fysisk fostring, musikk, kunst og håndverk, mediepedagogikk, pedagogikk og ledelse. Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de ansatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn?

Antologien er fagfellevurdert.

Til toppen

Flere bøker av Henriette Jæger, Margareth Sandvik og Ann Hege Lorvik Waterhouse:

Om forfatter

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har forsket på barns bruk av språk i ulike situasjoner, og har skrevet flere bøker og artikler om barns språkutvikling, barnehagens språkmiljø og digitale læringsmiljø i barnehage og begynneropplæring. Hun har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn.

Ann Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor og Phd-stipendiat ved Institutt for estetiske fag ved Universitet i Sørøst-Norge. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk.