Digitale barnehagepraksiser (Heftet)

Teknologier, medier og muligheter

Forfatter:

, og

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202632168
Kategori: Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Kunst, kultur og kreativitet, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Lese- og skriveopplæring, Natur, helse og bevegelse, Samfunn, religion, livssyn og etikk, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Omtale Digitale barnehagepraksiser

Hva innebærer det for barnehagenes praksis når de tilsatte skal bruke digitale verktøy som arbeidsmåte sammen med barn? Denne antologien løfter fram muligheter og utfordringer ved barnehagens digitale praksiser, sett fra ulike faglige ståsteder. Boka behandler perspektiver fra fagene norsk, matematikk, naturfag, fysisk fostring, musikk, kunst og håndverk, mediepedagogikk, pedagogikk og ledelse. Antologien er fagfellevurdert og retter seg mot barnehagelærerstudenter og barnehagelærere.

Kapittel 1: Innledning
Kapittel 2: Å lede prosesser hvor digital danning utfordrer digital kompetanse
Kapittel 3: «Hva hadde katten på ryggen?» Fra høytlesing til digital bildebokskaping i en flerspråklig barnegruppe
Kapittel 4: Flerspråklighet og teknologi
Kapittel 5: Kneippbrød og piksler – med billedboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner
Kapittel 6: Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill – om å utforske potensialer for meningsskaping i møte med en kompleks sangtekst
Kapittel 7: Matematikk på og med nettbrett i barnehagen
Kapittel 8: Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag
Kapittel 9: Digitale historiefortellinger som potensialer for barnehagelærerstudentenes etiske og kritiske refleksjoner
Kapittel 10: Action-kamera som verktøy i barnehagens dokumentasjonsarbeid
Kapittel 11: Digital dømmekraft og etiske refleksjoner i barnehagen
Kapittel 12: Implementering av nettbrett i barnehagen

Til toppen

Flere bøker av Henriette Jæger, Margareth Sandvik og Ann-Hege Lorvik Waterhouse:

Om forfatter

Henriette Jæger er førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun underviser i barns språk, litteratur og kultur og har skrevet en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Margareth Sandvik er professor i norskdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har skrevet artikler nasjonalt og internasjonalt om bruk av digitale verktøy i barnehagen og har i mange år vært med på å utvikle digitale læringsressurser for barn. Barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø er andre interesseområder.

Ann Hege Lorvik Waterhouse er førstelektor og Phd-stipendiat ved Institutt for estetiske fag ved Universitet i Sørøst-Norge. Hun har utgitt bøkene I Materialenes verden (2013) og Med kunst i barnehagen (2017). I tillegg har hun publisert vitenskapelige artikler i ulike tidsskrift og antologier nasjonalt og internasjonalt. Hennes forskningsinteresser omhandler barns møter med kunst, skapende prosesser i materialer og digitale utrykk.