Diabetes (Heftet)

Forebygging, oppfølging og behandling

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 376
Forlag: Akribe
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788279500742
Kategori: Helse og sosialfag og Fagbøker
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Omtale Diabetes

Diabetes omhandler behandling, pasientoppfølging og forebygging av diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk kunnskap på området.

Målet er at mennesker med diabetes selv skal være i stand til daglig å ta kompliserte behandlingsmessige vurderinger og valg for å unngå komplikasjoner og videreutvikling av sykdommen. For å lykkes i arbeidet med å motivere og veilede pasienten til selvhjelp og egenmestring må helsepersonell ha forståelse for hvordan det er å leve med diabetes.

Boka favner behandling, pasientoppfølging og forebygging av diabeteskomplikasjoner og gir en bred innføring i teoretisk og praktisk kunnskap på området. Brukerperspektivet er ivaretatt med vekt på å styrke pasientens evne til egenmestring, og en rekke tiltak og metoder blir presentert.

Diabetes er beregnet på sykepleiere i klinisk praksis, enten det er i spesialisthelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, og på sykepleiere som tar videreutdanning i diabetessykepleie. Sykepleierstudenter i bachelorutdanningen som søker kunnskaper om diabetes, vil ha nytte av boken. Boka egner seg også for annet helsepersonell som ønsker å oppdatere sine kunnskaper på feltet.

Til toppen

Om forfatter
Marit Graue er sykepleier og dr.polit. i sykepleievitenskap.

Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie, Høgskulen på Vestlandet, og er tilknyttet høgskolens Senter for kunnskapsbasert praksis. Hun har også en bistilling ved Barneklinikken, Helse Bergen HF Haukeland Universitetssjukehus. Graue veileder sykepleiestudenter på bachelor- og videreutdanningsnivå, med særlig ansvar for videreutdanning i klinisk sykepleie, diabetessykepleie. Hun er leder for forskningsgruppen DIABEST (Diabetes research group for best practice). Gruppen har sitt hovedfokus på forskning omkring psykososiale aspekter ved diabetes og prosjekter relatert til organisering av og kvalitet i helsetjenesten. Hun er nestleder i Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet og sitter i redaktørgruppen for tidsskriftene European Diabetes Nursing og Diabetesforum.
Anita Skafjeld er sykepleier med videreutdanning i diabetessykepleie og administrasjon og ledelse.

Hun er ansatt ved diabetespoliklinikken ved Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, hvor hun blant annet arbeider med undervisning og veiledning av helsepersonell og personer med diabetes. Hun har spesialkompetanse innen diabetes fotsår. Skafjeld er leder for et forskningsprosjekt om sekundær forebygging av fotsår hos personer med diabetes. Hun har vært diabetes- og avdelingssykepleier ved medisinsk poliklinikk, Lovisenberg Diakonale sykehus, prosjektmedarbeider i Diabetesforbundet og leder ved Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring. Hun har deltatt i nettverks- og organisasjonsarbeid i inn- og utland.