Omtale Det er bare å lukke øya

For første gang utgis debutantantologien Ungdomssignaler. Årets samling, Det er bare å lukke øya, består av seksten svært forskjellige noveller, fjorten av dem er skrevet av forfattere som hittil ikke har skrevet for ungdom. I tillegg har Hans Petter Laberg og Ingvild Bjerkeland bidratt med hver sin historie.

Dette er slett ikke tekster som bare passer for ungdom, de kan og bør leses av de alle som setter pris på gode historier og nye stemmer!

Til toppen

Flere bøker av Paco Abel, Ingvild Bjerkeland, Marit Reiersgård Bredesen, Magnus Eide, Carl Johansen, Hans Petter Laberg, Fride Lindstøl, Sigmund Loland, Harald Nortun, Cecilie Seim, Lars Ove Seljestad, Ingvill Solberg, Anine Stiansen og Kjellaug Constance Ørbeck-Nilssen:

Om forfatter

Ingvild Bjerkeland er født i 1981 i Haugesund. Da hun var atten flyttet hun til Taunton, England – det samme området hvor handlingen i Oscar Blue går under utspiller seg. Hun har også bodd i Stavanger og Oslo, og vært student ved Forfatterstudiet i Bø i 2001–2002.

I 2002 debuterte hun i Signaler med en kort prosatekst. Nå bor hun i Lillehammer hvor hun er doktorgradsstipendiat og høgskolelektor i filmvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.
Hennes første bok var Ungdomsromanen Oscar Blue går under.
Pøbler i pels og pyjamas
er hennes første bildebok (illustrert av Jens Kristensen)

Marit Reiersgård Bredesen (f. 1965) er bosatt på Tranby i Lier.
Hun er utdannet vindusdekoratør. De siste årene har hun vært hjemme med barn og skrevet noveller og artikler for ukeblad og fagblad.
Hun har vært medforfatter i læreboken Buntmakerbedriften (1998) og har bidratt med noveller i antologien Det er bare å lukke øya (Ungdomssignaler 2006) og i Signaler (2006).
Alt jeg ser er sant er hennes første bok.

Hans Petter Laberg, f. 1966, er ungdomsbokforfatter, bibliotekar og blogger. Laberg er født og oppvokst i Nittedal, og arbeider som som bibliotekar i Gjerdrum.

Harald Nortun, født 1972, debuterte med romanen Røverskogen i 2006. Nortun har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap, og har vært universitetslektor ved NTNU. Han har også arbeidet med Trondheim litteraturfestival, og har vært leder av Trøndersk forfatterlag.

Informasjon fra forfatter:
Forfattaren er født i Odda i 1961. Han er utdanna sosiolog. I sitt sosiologiske virke har han særleg vore opptatt av arbeidet si kulturelle betydning og av relasjonen ungdom, arbeid og identitet. Forfattaren har også arbeidd med biografiske tilnærmingar til fagfeltet.

Etter oppvekst i industrikultur og trygg modernitet i heimstaden Odda, har forfattaren sidan 1980 levd eit postmoderne nomadisk liv med stadig nye biografiske overgangar og brot. Dette kjem til uttrykk både gjennom ei rekke ulike bustader og forflyttingar, så vel som ulike former for utdanning og arbeid.

Etter 1980 har forfattaren vore innom studiar ved tre ulike fakultet ved Universitetet i Oslo; det juridiske fakultet, det historisk-filosofiske fakultet og det samfunnsvitenskaplege fakultet. Han har studert kunstfag og drama i det norske folkehøgskulesystemet, litteratur ved Skrivekunstakademiet og vore forskarutdanna i Universitetet i Bergen sitt utdanningsprogram for samfunnsforskarar. Han var også ei kort tid innom og snuste på idehistorie ved Århus Universitet, samt etnologi ved Universitetet i Bergen. Ei tid var han også overbevist om at det var trebåtbyggar og småbrukar han skulle bli når han blei stor.

Forfattaren har ein brokete bukett arbeidserfaringar (slik alle gode forfattarar skal ha). Han har arbeidd som ovnspassar, syrepassar, strippar og diversemann i tungindustrien. Vidare har han vore anleggsarbeidar (rett nok berre hjelpearbeidar) i fjellheimen knytt til vestnorsk vasskraftutbygging. Forfattaren har også erfaring frå ulike former for kulturarbeid, både bakoverskuande og framtidsretta. Dei siste åra har han hovudsakleg arbeidd med forsking og undervisning.

Av stader der forfattaren i løpet av sitt vel 40-årige livsløp har budd, kan nemnast: Odda (sjølvsagt), Lillehammer, Oslo, Utne, Moskard, Øystese, Odda (igjen) Norheimsund, Århus, Bremen og Bergen.

Forfattaren er far til to flotte guttar på 12 og 14 år, som han prøver å tilbringa mest muleg tid saman med.

Og det var vel det som var verdt å sei om den saka.