Den unge Marx (Heftet)

Rett, samfunn og vitenskapsteori

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 316
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202588076
Kategori: Juridiske fag , Samfunnsvitenskap , Samfunn og debatt , Biografier , Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: Filosofi, Forfatnings- og forvaltningsrett, Historie, Idéhistorie, Internasjonal rett og menneskerettigheter, Metodelære og rettsteori, Religion, Samfunnsfag, Sosialantropologi, Sosiologi, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Den unge Marx

På 1900-tallet fikk Karl Marx’ teorier stor betydning for den politiske tenkningen og samfunnsutviklingen over store deler av verden. Også den kunnskapen universitetene formidlet ble sterkt påvirket. Etter Berlin-murens fall og Sovjetunionens kollaps er sporene etter Marx i politikken og i akademia delvis visket ut.

Marx’ svakere tilstedeværelse i dagens forskning reiser spørsmålene: Er det noe som blir oversett? Er ikke Marx lenger relevant?

Den unge Marx inviterer til diskusjon om disse spørsmålene og undersøker hvordan vi kan forstå Marx’ skrifter som historiske tekster i vår tid. Boken konsentrerer seg om tekstene skrevet av den unge og for mange mer ukjente Marx, og diskuterer blant annet det han skriver om:

  • byråkrati
  • jødenes stilling
  • rettsvitenskap
  • konstitusjoner og menneskerettigheter
  • tyverier
  • arbeid og eiendomsrett

I boken blir Marx’ tekster om disse temaene drøftet i lys av aktuell forskning i flere fagområder, blant annet rettsvitenskap, sosiologi og historie. Boken viser at den unge Marx’ tekster, på tross av vesentlige svakheter, utfordrer begreper og teorier i vår tids forestillinger om rett, samfunn og historie.

Til toppen

Arrangementer

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Christoffer Conrad Eriksen er professor ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultetet, Universitetet i Oslo. Eriksen er utdannet jurist og filosof og har publisert forskningsartikler om norsk, europeisk og internasjonal rett, rettsfilosofi og global styring. Hans siste utgitte bok er Kritikk. Konfrontasjoner med rett og makt (Universitetsforlaget, 2017).