Demokrati og medborgerskap (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202658557
Kategori: Samfunnsvitenskap , Grunnskolelærerutdanning , Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: Historie, religion og filosofi, Naturfag og samfunnsfag, Pedagogikk og elevkunnskap, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Demokrati og medborgerskap

Hva er demokrati og medborgerskap? Hva vil det si å være medborger? Demokrati og medborgerskap handler om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler og demokratiske prosesser. Sentralt står sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. Forfatteren er opptatt av å få fram at demokratiet har ulike former og uttrykk, og Dørum viser sammenhengen mellom individets rettigheter og plikter som aktive medborgere.

Demokratiske rettigheter – som personlig frihet og trygghet ­– kan kollidere med hverandre og skape ufrihet og utrygghet for andre. Hva hender når likestillingskampen er blitt utvidet fra kjønnslikestilling til likestilling på ulike diskrimineringsgrunnlag? Får nye grupper sikret sine rettigheter, eller blir det bare papirbestemmelser? Vil demokratiet overleve i møte med sterke nasjonalkonservative vinder i ulike deler av verden i dag?

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Knut Dørum er professor i historie ved Universitetet i Agder. Han har bred erfaring fra mange områder av historiefaget, fra jernalder til i dag. Han har skrevet fagartikler, lærebøker og oversiktsverk som dekker kristendom, statsutvikling, jus, ideologi, agrarsamfunn og byutvikling i middelalder og i tidlig nytid. I 2017 vant han og tre medforfattere sølvprisen for Europas beste lærebok. Les mer om Knut Dørum på Universitetet i Agder (UiA).
Dørum er medredaktør av Arven etter 1968 (2021) og Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til idol (2017). Han er også bidragsyter i Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år (2021) og sammen med Eirin Holberg har han skrevet Arendal før kjøpstaden (2018) og Frå høvdingdøme til statsmakt i Noreg ca. 200–1350 (2017).