Bustadoppføringslova (Heftet)

En praktisk juridisk håndbok

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 194
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202369569
Kategori: Fagbøker
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Omtale Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom en forbruker og en entreprenør om oppføring av ny bolig.

Før loven trådte i kraft i 1998 var ikke avtaler om oppføring av boliger lovregulert. Denne typen avtaler ble i stor grad regulert gjennom standardkontrakter. Disse kontraktene ga ikke forbrukeren særlig god beskyttelse sammenlignet med andre rettsområder regulert av forbrukerlover som kjøpsloven, avhendingsloven og håndverkertjenesteloven. Det var derfor et formål med bustadoppføringslova å klargjøre rettstilstanden og samtidig styrke forbrukerens stilling.

Bustadoppføringslova omtales gjerne som en forbrukerentrepriselov. Entrepriseretten har enkelte særtrekk: Det alminnelige utgangspunkt om at en avtale skal gjennomføres slik partene har blitt enige om, gjelder ikke fullt ut i entrepriseretten. I entrepriseretten er det nemlig lagt til grunn at byggherren, som i bustadoppføringslova kalles forbrukeren, har en ensidig rett til å pålegge entreprenøren endringer i forhold til avtalt utføring og rett til innenfor visse rammer å pålegge entreprenøren tilleggsarbeid. Lojalitetsplikten står også sterkt i entrepriseretten, slik at entreprenøren har en særlig plikt på bakgrunn av sin fagkunnskap til å veilede sin kontraktsmotpart, bl.a. med hensyn til valg av tekniske løsninger. Et annet karakteristisk trekk ved entrepriseforhold er at det mer er regelen enn unntaket at det skjer endringer i fremdriftsplanene. I entrepriseretten er det derfor utviklet detaljerte regler omkring frister, krav til fremdrift, rett til fristforlengelse, varsler og konsekvenser ved forsinkelse. Også i forbindelse med det økonomiske oppgjøret mellom partene er det utviklet særlige prosedyrer i entrepriseretten. Loven er langt på vei en lovfesting av disse alminnelige ulovfestede entrepriserettslige reglene. I denne boken redegjør forfatteren på en lettfattelig måte for når disse reglene gjelder og hvordan de skal forstås.

Dette er en grei og nyttig praktisk håndbok for jurister uten spesialkunnskaper om fagområdene kontraktsrett og bustadoppføring. Boken vil også være svært nyttig for alle som skal bygge seg hus, og for entreprenører som bygger boliger for forbrukere.

Til toppen

Om forfatter
Christian Wefling er advokat på Lillehammer. Han an har allsidig bakgrunn fra forvaltningen, påtalemyndigheten og domstolen. Som advokat arbeider Wefling innenfor de fleste rettsområder, men med hovedvekt på fast eiendom og forskjellige typer kontraktsrett. Han har lang erfaring som rådgiver i entrepriserett. Tvisteløsning og prosedyre er også en sentral del av hans arbeid.