Blanke ark - en ny sjanse (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 160
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276349498
Nivå: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Akademisk, Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Omtale Blanke ark - en ny sjanse
I "Blanke ark - en ny sjanse" forteller Mette Bunting og Lene Heibø Knudsen, medlemmer av det pedagogiske teamet bak serien, om arbeidet for å få åtte ungdommer fra videregående opplæring tilbake på skolebenken. På kun fem uker skulle elevene bli mer motiverte og bedre faglig. Frustrasjon, glede, tårer, mestring, samhold - alt dette og mer til er del av denne utgaven av Blanke ark. Gjennom fortellingen fra Borgøy blir leseren invitert med på en unik reise.

Boken tar for seg viktige prinsipper for at barn og unge skal lykkes i skolen. Hva skal til for at elever som ikke mestrer skolen, skal kunne oppleve det motsatte? Hva er viktig når man skal lære? Hvorfor er lesing så viktig? Disse og mange andre spørsmål søker forfatterne å svare på på en lettfattelig måte.

Det har vært en sterk opplevelse å møte ungdommene i serien. De har vist stort mot på mange plan. De har turt å være sårbare og vise at de har slitt med skolen, noe som mange bruker mye krefter på å skjule. De har vist fortvilelsen over ikke å få til, og de har vist gleden over å mestre. De har vært med å rive ned tabuer og rede grunnen for å kunne snakke åpent om hva som kan gjøres for å hjelpe elever som sliter på skolen eller mangler motivasjon.
-Håvard Tjora

Jeg har hatt det privilegium å møte alle de unge fra øya sammen med deres foreldre og bonusforeldre og kan konstatere at det uten unntak var både konstruktivt og en stor fornøyelse. Ikke alltid smertefritt, ikke like forløsende hver gang, men i hver familie like rørende å oppleve hvor klare begge parter var til selvransakelse og forandring.
-Jesper Juul

Til toppen

Flere bøker av Mette Bunting og Lene Heibø Knudsen:

Om forfatter
Mette Bunting er høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge der hun foreleser på lærerutdanningen innenfor pedagogikk og veiledning. Hennes fordypning er utdanningsledelse. Hun har jobbet i til sammen 10 år som lærer i videregående skole og ungdomsskole, og har i tillegg vært inspektør ved en ungdomsskole. I seks år jobbet hun som pedagogisk veileder på pedagogisk senter i Skien kommune, der hun blant annet var prosjektleder for MiLL-programmet. Bunting var med på å starte et kommunalt veiledningsprogram for nyutdannede lærere i Skien, en av de første kommunene i landet på dette. Hun brukes som ekstern veileder for skoler og kommuner.

Bunting er kjent som både foreleser, forfatter og kursholder. Hun brukes mye som kursholder innenfor temaene læringsstrategier, ledelse og vurdering, og er en av forfatterne i bøkene utgitt i forbindelse med tv-seriene Blanke ark. I tillegg har Bunting skrevet boken MiLL. På vei mot tilpasset opplæring og artikler i blant annet Fagbok i bruk. I denne utgaven av Blanke ark er Bunting engelsklærer. I den forrige var hun pedagogisk ansvarlig.
Lene Heibø Knudsen er adjunkt med tilleggsutdannelse i coaching og relasjonsledelse. Hun arbeider som undervisningsinspektør på Gimsøy skole i Skien kommune og underviser der også på 8.–10. trinn. Hun har jobbet i til sammen 14 år som lærer på en 1–10-skole, har undervist på alle trinn, og har i tillegg hatt ulike funksjonsstillinger som spesialpedagogisk lærer og sosiallærer.

I syv år jobbet hun som pedagogisk veileder på Pedagogisk senter i Skien kommune, der hun blant annet var prosjektleder for et toårig kvalitetsutviklingsprogram med delplaner i lesing og matematikk. Heibø Knudsen var skoleeiers representant i det nasjonale prosjektet «Bedre vurderingspraksis».

Heibø Knudsen har holdt mange kurs og foredrag de siste åtte årene. Hun brukes som kursholder innenfor temaene vurdering, læringsstrategier og samarbeid gjennom utnytting av forskjellighet og styrker. Hun er også forfatter av tilleggsmateriellet til samfunnsfagverket Midgard 5–7 og har vært en del av det pedagogiske teamet i begge Blanke ark-produksjonene.