Beredskap og krisehåndtering (Heftet)

Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202695088
Kategori: Samfunnsvitenskap og Fagbøker
Fag: Logistikk, Organisasjon og ledelse, Politifag og kriminalomsorg, Samfunnsfag, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Omtale Beredskap og krisehåndtering

Beredskap og krisehåndtering – Utfordringer på sentralt, regionalt og lokalt nivå drøfter ulike trusler mot både sivilsamfunn og statlige myndigheter i Norge – og hvordan samfunnet forbereder seg på, og møter disse truslene på – og på tvers av - de ulike forvaltningsnivåene.

Kriser som rammer samfunnssikkerheten, som følge av jordras, flom eller tekniske og menneskelige feil, og kriser og cyberangrep som rammer statens sikkerhet, møter mange av de samme utfordringene knyttet til situasjonsforståelse, kommunikasjon, juss og sektorovergripende tiltak. Og uavhengig av om krisen rammer samfunnssikkerheten eller statssikkerheten, vil det ofte være behov for politiet og Forsvaret i krisehåndteringsarbeidet.

Kapitlene i del 1 drøfter praktiske utfordringer knyttet til beredskap, hybride trusler, sammensatte trusler og individets sikkerhet, situasjonsforståelse og kommunikasjonssystemer. I del 2 presenteres og diskuteres politiske og administrative utfordringer knyttet til samordning mellom nivåer og sektorer i krishåndteringsarbeid, mens del 3 ser nærmere på politiets og Forvarets rolle under større samfunnskriser. Avslutningsvis drøftes hvilken rettslig handlefrihet myndighetene har, og bør ha, i nøds- og unntakssituasjoner.

Til toppen

Om forfatter

Ann-Karin Larssen er førstelektor og statsviter og underviser blant annet om beredskap og krisehåndtering på FHS/Luftkrigsskolen. Hun har tidligere bidratt med kapitler i ulike bøker og vært medredaktør av boken Strategisk ledelse i krise og krig – Det norske systemet (2020).