Barnekultur (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 172
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202513528
Kategori: Fagbøker og Estetiske fag
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Estetiske fag, Kunst, kultur og kreativitet, Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Omtale Barnekultur

Barnehagen er en viktig arena for barnekultur - for voksnes kulturformidling til barn, for barns egen lekekultur og for kulturmøter mellom voksne og barn. I takt med endringene i samfunnet endres også barnekulturen, og dette får betydning for barnehagens kulturpedagogiske arbeid.

Denne boka gir leseren en grunnleggende forståelse av betingelsene for barnekultur i norske barnehager. De ulike kapitlene omhandler temaer som:

  • barnekulturbegrepet
  • tradisjonskultur
  • bevegelseslek
  • tekstskaping
  • flerkulturelle barnehager
  • samisk barnekultur
  • musikk i barnehagen
  • litteratur i barnehagen
  • tegnekultur
  • kunstmøter
Forfatterne presenterer nye empiriske undersøkelser av både barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter i barnehagen. Disse drøftes opp mot ulike strømninger i barnekulturen i og utenfor barnehagen. Det pedagogiske personalets rolle belyses spesielt.

Den nye kunnskapen som boka presenterer er særlig viktig for praksisfeltet, som har et stort ansvar for barns danning og utvikling. Boka er aktuell for ansatte i barnehager og for studenter og forskere i barnehagelærerutdanningen.

Forfatterne er forskere og spesialister ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, Sametinget og Sørlandet sykehus.

Til toppen

Om forfatter

Henriette Jæger var førstelektor i norsk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun underviste i barns språk, litteratur og kultur og skrev en rekke artikler om barns mediekultur, medielek og digital kultur.

Jan Ketil Torgersen er høgskolelektor i musikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Han er særlig tilknyttet kunstfaglig linje og fordypning i kreativ bruk av IKT i barnehagen. Han har redigert boka Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen (2012) sammen med Henriette Jæger.