Barnehagen som utdanning (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202294694
Kategori: Barnehagelærerutdanning
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Barnehagen som utdanning

Med innføringen av den nye rammeplanen har barnehagen blitt en utdanningsinstitusjon. Hva innebærer dette? Forfatteren ønsker å øke forståelsen for barnehagens særpreg og muligheter og bidra til faglige diskusjoner om barnehagens plass i utdanningssystemet og i kunnskapssamfunnet. Barnehagens egenart ligger i synet på lek, vennskap, omsorg og læring og har en verdimessig forankring som må drøftes. Utfordringen er på en og samme tid å skulle ivareta barndommens egenart, barnas behov og barnehagens institusjonelle særpreg i hverdagen og i møtet med skolen. Problemstillingene belyses og undersøkes i skjæringspunktet mellom ideologi og praksis.

Spørsmål som stilles, er:

  • Hva er barnehagens egenart, og hva bør den være?
  • Finnes det bare én egenart?
  • Skal barnehagen gi en utdanning hvor idealet er målbare og konkrete resultat?


Barnehagen som utdanning er en bok for studenter i førskolelærerutdanningen, pedagoger i barnehage og skole og alle andre som er opptatt av barns danning og utdanning.

Til toppen

Flere bøker av Einar Juell:

Anmeldelser Barnehagen som utdanning
«... med sitt til tider poetiske språk vokser denne boken for meg sakte, men sikkert, til en stor bok. [...] Dette er en bok som skal, og bør, favne mange - og det gjør den nok også. Og jeg presiserer at det jeg savner oppveies av andre ting som jeg til nå ikke har funnet i bøker som beveger seg i samme felt. [...] Dette er, alt i alt, en bok du vil ha. Det er jeg helt sikker på. Så: Løp og kjøp!»Lene Chatrin Hansen, Pedagogisk bokorm 4/2010
«... en viktig bok for alle engasjerte barnehage- og skolefolk som er opptatt av barnehagens plass i utdanningsløpet. Dette er en bok som tar tiden på pulsen ...»Ann Ingjerd Kanestrøm, Første steg mai/juni 2010

Gode spørsmål om barnehagen som utdanning

«Her er det nok å gripe tak i for engasjerte og reflekterte førskolelærarar. Kjør debatt!»John Roald Pettersen, Utdanning, nr 2/2010

Til toppen

Om forfatter
Einar Juell er opprinnelig førskolelærer, med lang erfaring som pedagogisk leder og styrer. Han er cand.polit. med hovedfag i barnehagepedagogikk og arbeider i avdeling for profesjonspolitikk i Utdanningsforbundet. Han har skrevet boka «Refleksjon, innspill til nye utspill». Han er medforfatter og redaktør for boka «Samtalen i barnehagen». I tillegg har han skrevet «Barnehagen som utdanning» og vært fagkonsulent for flere andre bokutgivelser. Han skriver artikler og er fast bidragsyter i tidsskriftet «Første steg».
For tiden reviderer, «omskriver» og oppdaterer han boka «Barnehagen som utdanning» sammen med kollega Morten Solheim.