Barnehagen som samfunnsinstitusjon (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 208
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202570453
Kategori: Barnehagelærerutdanning , Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Samfunn, religion, livssyn og etikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Barnehagen som samfunnsinstitusjon

Forfatterne som bidrar i denne forskningsantologien, skriver om barnehagens kompleksitet ut fra forskjellige perspektiver og på bakgrunn av et mangfoldig empirisk materiale. Det er et ønske at innsiktene som presenteres, får betydning når kursen for barnehagen stakes ut, og at de blir gjenstand for en åpen diskusjon der både barnehagelærere, foreldre og politikere deltar.

Barnehagen har mange og varierte oppgaver, som velferdsordning, som pedagogisk virksomhet og som møtested. Den er både et sted å være og et sted å lære, og den er et sted for lek, livsutfoldelse og demokratisk deltakelse. Det er den mangfoldige helheten som kjennetegner barnehagen som samfunnsinstitusjon.

Det er i dag store forventninger til hva barnehagen kan utrette for samfunnet. Mange er primært opptatt av hvordan den kan gjøre barna klare til å begynne på skolen og til å mestre arbeidslivet i framtiden. Det er likevel bred politisk enighet om at barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi og ha en helhetlig tilnærming til omsorg, lek, læring og danning.

Til toppen

Om forfatter
Solveig Østrem er professor i pedagogikk. Hun har blant annet skrevet bøkene Barnet som subjekt Etikk demokrati og pedagogisk ansvar og Barnehagelæreren som profesjonsutøver, sistnevnte sammen med Bernt Andreas Hennum.