Barnehagelæreren som profesjonsutøver (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 138
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202482442
Kategori: Barnehagelærerutdanning og Fagbøker
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Oppvekstfag
Nivå: Akademisk
Omtale Barnehagelæreren som profesjonsutøver

Å bli barnehagelærer er mer enn å utdannes til et yrke, det innebærer også å dannes til en profesjon. Barnehagelæreren som profesjonsutøver gir innsikt i hva som kjennetegner en profesjon, og på hvilket grunnlag barnehagelæreryrket kan defineres som profesjon.

Barnehagelæreren har ansvar for å forvalte et samfunnsmandat på grunnlag av fagkunnskap og etiske verdier. Forfatterne utvikler en modell for profesjonsutøvelse der forholdet mellom politikk, kunnskap og etikk sammenlignes med sidene i et triangel. De tre sidene i profesjonstriangelet er likeverdige, de griper inn i hverandre, og det kan oppstå spenninger mellom dem.

Utgangspunktet for modellen er at det ikke er mulig å skille mellom pedagogikk og etikk: det å drive med pedagogisk virksomhet er alltid en etisk virksomhet. Pedagogikk og profesjonsutøvelse berører også det politiske feltet. Når politikere i økende grad viser interesse for barnehagefeltet, blir det viktig at profesjonen markerer seg, hevder forfatterne. Å være dannet til barnehagelærer er også å kunne ta aktivt del i den offentlige debatten om barnehagens pedagogiske innhold.

Til toppen

Flere bøker av Bernt Andreas Hennum og Solveig Østrem:

Anmeldelser Barnehagelæreren som profesjonsutøver

Barnehagelærerens tre forpliktelser

[...] Etikk og verdier er sentralt gjennom hele boka, og jeg merker meg innledningsvis påstanden «pedagogikk er etikk». Dette hentes opp i avslutningen av boka med utsagn som «Det finnes noen grunnleggende verdier en profesjonsutøver aldri kan gå på akkord med. Uansett hvilke balanseøvelser som må gjøres, og hvilke kompromisser som må inngås, er barnehagelærerens arbeid i ett og alt siktet inn mot å ivareta barns ukrenkelige menneskeverd og rett til å realisere sitt menneskelige potensial».Med andre ord vesentlig tematikk gjennom hele boka, som anbefales både for dem som skal bli profesjonsutøvere i barnehagen – og de som har vært det en stund.

John Roald Pettersen, Utdanningsnytt.no Publisert 11.04.2016

Til toppen

Om forfatter

Bernt Andreas Hennum er høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der han har undervist ved flere av lærerutdanningene siden 2011. Han har siden 2012 hatt ansvaret for emnet Etikk og profesjonelt ansvar ved Masterstudiet i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse.

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse, pedagogikk og etikk. Hun er spesielt opptatt av etiske spørsmål knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen og av hva som står på spill i den voksnes møte med barnet som subjekt.