Barnehagelæreren som medforsker (Heftet)

- en arbeidsbok for utvikling i barnehagen

Forfatter:

, , og

Forfatter: , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 224
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202755720
Kategori: Fagbøker
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Omtale Barnehagelæreren som medforsker

Barnehagelæreren som medforsker er en inspirerende fagbok og praktisk arbeidsbok som retter fokus på samarbeidende forskning, workshopmetodologi og utviklingsarbeid i barnehagen – knyttet til barns leke- og læringsmiljø, foreldresamarbeid og ledelse av en lærende barnehage.

Forskere fra BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet har sammen med barnehageansatte i Bergen kommune utviklet denne boken. Forfatterne ønsker å utvide og videreutvikle skrivesjangre for praksisutviklende forskning, erfaringsdeling og formidling der de utfordrer tradisjonell vitenskapelig formidling ved å inkludere både tradisjonelle fagsjangre og nye faglige fortellende skrivemåter. Sammen deler de erfaring, der praksis fra barnehager og teori fra forskerne blir bearbeidet – sammen skaper de ny kunnskap!

Boken henvender seg til alle ansatte i barnehagen. Den er også godt egnet for forskere og barnehageeiere, etter- og videreutdanning av barnehageansatte og for kompetanseutvikling i barnehagen.

Til toppen

Om forfatter

Johanna Birkeland er forsker ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Birkeland har lang erfaring som pedagogikklærer i barnehagelærerutdanningen og fra barnehage, som barnehagelærer, styrer og eier. Hun tok sin doktorgrad ved HVL med en studie som retter fokus på observasjon i barnehagelæreres utdanning og profesjon. Hun leder nå et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd – Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB], som er en videreføring av prosjektet denne boken er et resultat av. Hennes forskningsinteresser er knyttet til forskning i partnerskap med barnehager, deltakerorienterte metoder, systemisk ledelse og utdanningsforskning.

Øyvind Glosvik er dr.polit. og dosent i organisasjonsfag ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag. Han har vært i høyskolesektoren siden 1998 og var tidligere oppdragsforsker. De siste årene har Glosvik arbeidet med ledelse og utviklingsarbeid i skoler og barnehager, og han har vært knyttet til BARNkunne siden forskningssenteret for barnehagerelatert forskning ved HVL ble etablert. Han har undervist og hatt ansvar for emner og studier innen organisasjon og ledelse, spesialpedagogikk, læring og undervisning. Glosvik er særlig opptatt av lærende ledelse i både utdannings-, oppveksts-, velferds- og helsesektoren.

Marion Oen er offentlig ph.d.-stipendiat ansatt i Etat for barnehage, Bergen kommune og forsker ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet barnehagelærer og har bred erfaring fra arbeid med barnehager, både som pedagogisk leder, migrasjonspedagog og som rådgiver i Etat for barnehage. Hennes forskningsinteresser er særlig knyttet til lek, mangfold og partnerskapsforskning.

Elin Eriksen Ødegaard er senterleder ved BARNkunne – Senter for barnehageforskning, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun har arbeidet i barnehagesektoren og i lærerutdanningen i en rekke roller. Hun tok sin doktorgrad ved Göteborgs universitet i 2007 med avhandlingen Meningsskaping i barnehagen. Innhold og bruk av barns og voksnes samtalefortellinger. Ødegaard er en kapasitetsbygger i barnehagesektoren innenfor temaet bærekraft, og hun har en rekke tillitsverv og rådgiveroppdrag i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og organisasjoner knytet til temaet en mer rettferdig fremtid for barn. Hun har bred forskningsekspertise, med spesialområder som kulturer for danning, lek og utforsking og samskaping. Ødegaard har publisert en rekke artikler og fagbøker i Norge og internasjonalt. Hun er medleder for prosjektet Sustainable design in kindergarten sector through ‘Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory’ [EX-PED-LAB], som er en videreføring av prosjektet denne boken er et resultat av.