Barn, språk og kultur (Heftet)

Språkutvikling fram til sjuårsalderen

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 342
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202277505
Fag: Språk, tekst og matematikk
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Omtale Barn, språk og kultur

Dette er ei bok for alle som er opptatt av barns språkmiljø og språkutvikling. Forfatterne ser barns språkutvikling i et kulturelt perspektiv og tar opp følgende temaer:

  • Innføring i hva barnet lærer når det lærer språk, med særlig vekt på ulike sider ved kommunikativ kompetanse
  • Førspråklig kommunikativ utvikling
  • Muntlig språkutvikling fram til sjuårsalderen
  • Gutters og jenters bruk av språk
  • Kulturell variasjon i voksnes kommunikasjon med spedbarn og småbarn
  • Barns erobring av skriftspråket
  • Barn som vokser opp med mer enn ett språk
  • Barnehage og skole som språkmiljø for enspråklige og to-/flerspråklige barn med ulike typer bakgrunn

Boka er spesielt aktuell for norskundervisning i førskole- og allmennlærerutdanningen. Den vil være nyttig for førskole- og skolelærere, foreldre, politikere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste og i barnehage- og skoleforvaltning.

Til toppen

Om forfatter

Margareth Sandvik (f. 1956) er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og er opptatt av tekstteori, særlig samtale og argumentasjon, og av språkutvikling med vekt på tekstkompetanse.

Helene Valvatne (f. 1946), har lærerutdanning og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen og mastergrad i Bilingual Education fra Boston University. Hun er høgskolelektor i norsk ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og har tidligere vært knyttet til Høgskolen i Bergen og Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.