Barn og unges læringsmiljø 4 (Heftet)

Med vekt på lærevansker

Forfatter:

Bente Fønnebø (Illustratør)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 362
Illustratør: Fønnebø, Bente
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788276348989
Kategori: Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Barn og unges læringsmiljø 4
I boka drøftes begrepet lærevansker i relasjon til språk og tospråklighet, skriftspråk, matematikk, syn, hørsel, utviklingshemning, ADHD, autisme, Tourette syndrom, migrasjon, psykiske vansker, sosial kompetanse samt nonverbale lærevansker. Leseren får også en innføring i hvordan lærevansker kan kartlegges som grunnlag for tiltak, og hvordan barnehage/skole kan samarbeide med hjemmet om barn og unge med lærevansker. Teoretisk basert innsikt blir anvendt med tanke på praktiske tiltak overfor barn og unge og deres familier. Teoriutvalget er forankret innen nyere forskning med hovedbasis i kognitive, atferdsteoretiske og humanistiske teoritradisjoner. Nevrobiologisk tilnærming, psykodynamisk teori og nyere utvikling innen relasjonell psykoanalyse samt systemperspektivet der søkelyset rettes mot familien, er også representert.

Barn og unges læringsmiljø 4 er aktuell innen flere profesjonsutdanninger relatert til områder som pedagogikk, spesialpedagogikk og sosial- og helsefag. Boka er interessant for alle som har sitt daglige virke blant barn og unge.

Til toppen

Du vil kanskje også like

Om forfatter

Richard Haugen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Haugen har sine forskningsområder innenfor kognitiv psykologi, motivasjons- og læringspsykologi samt spesialpedagogikk. Han har publisert flere internasjonale artikler, kapitler i fagbøker og vært redaktør for blant annet 4-bindsverket Barn og unges læringsmiljø. Haugen har også lang praksis som lærer og skoleleder fra grunnskole/spesialskole.