Barn og deres voksne (Heftet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 278
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202572549
Kategori: Fagbøker og Utdanningsvitenskap
Fag: Pedagogikk
Nivå: Akademisk
Omtale Barn og deres voksne

Barn og deres voksne behandler spørsmål om barns muligheter til frihet, rettferdighet, deltakelse, utdanning, lek, glede, undring og fantasi. Forfatterne tar også opp samfunnsmessige, politiske og historiske betingelser for utdanning. Boktittelen minner oss om at barn er subjekter som har andre perspektiver på livet enn de voksnes, samtidig som barndom og voksenliv er tett sammenvevd. En barnetilværelse som skaper frihet og styrke forutsetter et samfunn med et stort handlingsrom for barn og en relasjon mellom voksne og barn som preges av gjensidig respekt og tillit. Av pedagoger og lærere krever det både takt og et åpent sinn.

Boka har sytten bidragsytere fra seks forskjellige land. Disse bidragsyterne er forskere innenfor pedagogisk filosofi, historie og samfunnsvitenskap. De skriver om relasjonen mellom barn og voksne, om barns lekelyst og om en fantasi som skaper andre estetiske og sansemessige opplevelser og erfaringer enn hva voksenverdenen hadde tenkt og planlagt for. De problematiserer både pedagogikkens paradoksale vesen og dens dannende og transformerende aspekter. De behandler også skolens politiske og samfunnsmessige oppdrag og ser både framover og bakover i tid.

Boka henvender seg til pedagoger, lærere, studenter og forskere – og til alle som interesserer seg for barn og for utdanningens vilkår.

Til toppen

Om forfatter
Moira von Wright er professor i "Människan i välfärdssamhellet" ved Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm. Hun har vært professor i pedagogikk ved Örebro universitet og rektor for Södertörns högskola. I hennes forskning tar hun opp spørsmål om intersubjektivitet, handling, delaktighet och utsatthet i et brett sosial-filosofiskt og pedagogisk-filosofisk felt. von Wrights mest leste bok er Vad eller vem. En rekonstruktion av G H Meads teori om människors intersubjektivitet (2000).
Tone Kvernbekk er professor i pedagogisk filosofi ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun arbeider mest med vitenskapsteoretiske perspektiver anvendt på problemstillinger i pedagogisk teori og forskning; for eksempel teoribegrepet og forholdet mellom teori og praksis. Hun publiserer også innenfor narrativ teori og argumentasjonsteori, samt ulike kombinasjoner av disse. I de senere årene har hun arbeidet mye med evidensbasert praksis og har publisert boka Evidence-pratice in education. Functions of evidence and causal presuppositions (2016).