Andrespråksdidaktikk (Heftet)

- en innføring

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202400378
Kategori: Fagbøker
Fag: Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Omtale Andrespråksdidaktikk

Andrespråksdidaktikk – en innføring gir en grunnleggende innføring i hvordan elever med et annet morsmål lærer norsk, og hvordan de bruker norsk som læringsspråk. Utgangspunktet er grunnskolens klasserom, der de fleste lærere på et tidspunkt skal undervise elever med et annet morsmål enn norsk. Forfatterne presenterer kunnskap om andrespråkslæring som disse lærerne trenger, og viser hvordan de kan anvende kunnskapen til å støtte elevenes språklige og faglige utvikling.

Boka er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanning og lærere i etterutdanning. Boka kan også være aktuell som en første innføringsbok for studenter i norsk som andrespråk eller lærere i voksenopplæring.

Til toppen

Flere bøker av Marte Monsen og Gunhild Tveit Randen:

Du vil kanskje også like

Anmeldelser Andrespråksdidaktikk

Kort og godt om andrespråkslæring 27.10.2017

Jeg vet i hvert fall at underveis i lesingen av boka tenkte jeg flere ganger at denne boka skulle jeg gjerne hatt da jeg leste til eksamen. Forfatterne har klart å samle det mest vesentlige innenfor andrespråkslæring på en god og oversiktlig måte samtidig som de viser gode eksempler på utfordringer vi møter når vi tar faget vårt med ut i klasserommet.

Ragna Westlie Kristoffersen, Norsklæreren 3/2017

Til toppen

Om forfatter

Marte Monsen er professor i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i språklige emner på masterutdanning, i lærerutdanning og på etter- og videreutdanningskurs for lærere. Monsen har skrevet doktoravhandling om lesetestene på ungdomstrinnet og læreres oppfatninger om disse. Forskningsinteressene hennes er gjerne knyttet til skriving, lesing, flerspråklighet, andrespråkslæring og testing og kartlegging av språk, og hun er spesielt opptatt av diskurs og makt i disse sammenhengene.

Gunhild Tveit Randen er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Innlandet. Hun underviser og veileder i fagene andrespråkspedagogikk og andrespråksdidaktikk på grunnskolelærerutdanningene og i etter- og videreutdanningskurs for lærere. Forskningsinteressene hennes er blant annet testing og kartlegging av språk, andrespråksutvikling, begynneropplæring og språklig bevissthet. Hun har skrevet doktoravhandling om kartlegging av flerspråklige elevers språkferdigheter ved skolestart.