Alternativ tvisteløsning (Innbundet)

Forfatter:

og

Forfatter: og
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2008
Antall sider: 694
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202242145
Kategori: Fagbøker
Fag: Avtale- og kontraktsrett, Sivilprosess og tvisteløsning
Nivå: Akademisk
Omtale Alternativ tvisteløsning

Majoriteten av sivile tvister i Norge forlikes gjennom alternativ tvisteløsning, og nyere lovgivning øker fokuset på alternativer til tradisjonell domstolsbehandling. Tvisteloven statuerer en plikt for partene til å forsøke å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og rettsmekling innføres som en fast ordning ved samtlige ting- og lagmannsretter. Blant annet av disse grunner må det antas at antallet tvister som løses ved alternativ tvisteløsning, vil øke i tiden fremover. Videre er det ved alternativ tvisteløsning normalt større anledning til direkte å påvirke resultatet enn ved alminnelig domstolsbehandling. Det er derfor viktig å beherske de alternative tvisteløsningsmetodene og øke kunnskapen om alternativ tvisteløsning.

Disse forholdene er bakgrunnen for Alternativ tvisteløsning, som representerer den første samlede fremstillingen om alternative tvisteløsningsmetoder i norsk rett. Boken gir en grundig, analytisk og praktisk fremstilling av bruken av andre metoder enn tradisjonell domstolsbehandling for å løse sivile tvister.

Til toppen

Flere bøker av Ola Ø. Nisja og Per M. Ristvedt:

Anmeldelser Alternativ tvisteløsning

«Alt i alt kan det ikke være tvil om at Ristvedt og Nisja med Alternativ tvisteløsning har levert det som i lang tid vil bli stående som det juridiske standardverket om alternativ tvisteløsning.»

Sverre Blandhol, Lov og Rett 5/2010

«Ristvedt og Nisjas bok fremtrer som et meget solid arbeid – av høy rettsvitenskapelig kvalitet. I forhold til de øvrige norske fremstillinger om bl.a. mekling skiller boken seg også klart ut kvalitativt og akademisk ved at den har et godt utbygd noteapparat, slik at dette viser til annen litteratur hvor de faglige vurderinger er forankret. […] Boken anbefales og bør inngå i ethvert juridisk bibliotek.»

Stein Husby, Tidsskrift for rettsvitenskap 2/2009

«Forfatterne er praktiserende advokater som åpenbart har kunnet bygge videre på egen og firmaets erfaringsmasse. Basert på en slik empirisk innsikt fremstiller boken forskjellige avveininger som advokaten gjør i forbindelse med valg av tvisteløsningsmetode, beregning av prosessrisiko, vurdering av forhandlingsstil og forhandlingsstrategi. Boken er i hovedsak en håndbok for praktikere; fotnoteapparatet med henvisninger til den viktigste litteratur og domspraksis gjør at boken er egnet som utgangspunkt i et mer akademisk perspektiv.»

Giuditta Cordero Moss, Nytt i privatretten 3/2008

«Gjennomgående er fremstillingen av de ulike tvisteløsningsmetodene solid. [...] Både advokater og andre som arbeider med løsning av sivile tvister vil derfor ha stor nytte av 'Alternativ tvisteløsning'. Jeg anbefaler boken. Den er et godt redskap for å forbedre klientens resultater. Klienten har krav på at advokaten virkelig behersker også denne delen av advokathåndverket!»

Brynjar Østgård, Advokatbladet april 2008

Til toppen

Om forfatter
Ola Ø. Nisja er advokat og partner i Wikborg Rein, der han særlig arbeider med prosedyre og tvisteløsning samt kontraktsrett og entreprise. Nisja er Master of Laws fra King’s College i London, og i forbindelse med skrivingen av boken har han hatt forskningsopphold ved Harvard Law School. Nisja har publisert flere rettsvitenskapelige artikler og underviser ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Per M. Ristvedt tiltrer som partner i advokatfirmaet Schjødt 1. juni 2014 etter mange år i Wikborg Rein. Ristvedt har møterett for Høyesterett. Han har hatt flere studie- og forskningsopphold i USA innen alternativ tvisteløsning. Ristvedt har blant annet utgitt bøkene Advokaten i rettsmekling og Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold og er hovedforfatter av boken Alternativ tvisteløsning.