Advokaten i rettsmekling (Innbundet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 190
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202396763
Kategori: Fagbøker
Fag: Sivilprosess og tvisteløsning
Nivå: Akademisk
Omtale Advokaten i rettsmekling

Rettsmekling er, etter forhandlinger, den viktigste konfliktløsningsmetoden i Norge for løsning av sivile tvister av en viss kompleksitet og størrelse. For at rettsmekling skal være aktuelt, må den sivile tvisten foreligge til behandling enten for tingretten eller lagmannsretten. Rettsmekling er en uformell og konfidensiell tvisteløsningsmetode, som vanligvis er enklere, raskere og billigere for partene enn hovedforhandling og dom. Rettsmekleren, som ofte er en av domstolens dommere, skal assistere partene og forsøke å hjelpe dem frem til et forlik. Hvis konflikten løses under rettsmeklingen, unngår partene hovedforhandling og dom. Dersom det ikke blir forlik, fortsetter saksforberedelsen. Under rettsmekling er partene som regel bistått av advokat. Advokaten kan ofte øve større påvirkning på resultatet under rettsmekling enn under en hovedforhandling.

De sentrale temaene i Advokaten i rettsmekling er advokatens oppgaver og rolle i rettsmekling, om saken bør rettsmekles samt forberedelse til og gjennomføring av rettsmekling. Videre behandles diverse andre rettsmeklingsmessige forhold, undersøkelser om rettsmekling og etiske forhold.

Forfatteren har forsøkt å gi boken et praktisk tilsnitt med råd og tips til advokaten, som advokaten kan reflektere over og eventuelt benytte under en rettsmekling. Samtidig har fremstillingen en solid akademisk forankring.

Til toppen

Anmeldelser Advokaten i rettsmekling
«Boken er informativ, grundig og velskrevet. Ristvedt tar mål av seg til å kombinere akademisk innsikt og praktisk tilnærming. Det fungerer godt. [...] Ristvedt tar oss igjennom stadiene i rettsmeklingsprosessen, der forberedelsen får fyldig omtale. Det er naturlig fra et advokatperspektiv. Ved forberedelse til mekling trenger advokaten blant annet, sammen med parten, å analysere partens interesser og behov – noe som representerer en helt annen øvelse enn å klargjøre påstander og anførsler. Ristvedt gir også en rekke andre praktiske råd om opplegget, og som vedlegg bak i boken ligger sjekklister for forberedelsen og det Ristvedt kaller rettsmeklingsplan – nyttige hjelpemidler for tvisteløsningsadvokaten».Sverre Blandhol dr. juris, Nytt i Privatretten nr. 2/2013

Til toppen

Om forfatter
Per M. Ristvedt tiltrer som partner i advokatfirmaet Schjødt 1. juni 2014 etter mange år i Wikborg Rein. Ristvedt har møterett for Høyesterett. Han har hatt flere studie- og forskningsopphold i USA innen alternativ tvisteløsning. Ristvedt har blant annet utgitt bøkene Advokaten i rettsmekling og Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold og er hovedforfatter av boken Alternativ tvisteløsning.