Å skrive akademisk (Heftet)

En veiviser for forskere

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 154
Forlag: Cappelen Damm
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202533373
Kategori: Samfunnsvitenskap , Historie, religion og filosofi , Fagbøker , Estetiske fag og Språk og litteratur
Fag: Estetiske fag, Historie, religion og filosofi, Metode og studieteknikk, Pedagogikk og lærerutdanning, Språk og litteratur
Nivå: Akademisk
Omtale Å skrive akademisk

Å skrive akademisk innebærer å orientere seg i et uoversiktlig og krevende landskap. Denne boka er et forsøk på å stake ut en kurs, peke på mulige veier og identifisere snublesteiner. Forfatteren tar for seg spørsmål knyttet til formålet med skrivingen og diskuterer hva som kjennetegner et godt akademisk språk. I boka rettes oppmerksomheten mot etiske, metodiske, politiske og praktiske dimensjoner ved forskeres skrivearbeid.

Boka tematiserer blant annet spørsmål som formålet med å skrive, kjennetegn ved et presist fagspråk, etterrettelig henvisnings-skikk, formulering av forskningsspørsmål og ansvarlig bruk av kilder. Dette er emner som behandles i mange bøker. Forskjellen her er at Østrem gjør det på en mer grunnleggende og mindre lærebokaktig måte.
Boka anbefales for alle som skriver faglige tekster, ikke bare for forskere. Dessuten anbefales den for lesere av faglige tekster. Boka kan gi dem et utgangspunkt for å forstå, vurdere og kritisere bedre. Østrem er en effektiv språkbruker. [...] Sjelden finner man så mye innsikt i en bok på bare litt over hundre sider.
Hallvard Håstein, Spesialpedagogikk 4/2021

Østrem ønsker å lage en poetikk for akademiske tekster og stiller viktige spørsmål om hvordan en god forskertekst skal være. Hun understreker at skrivingen skaper innsikt, og at skriving er en vitenskapelig metode for de fagene hun tar utgangspunkt i. Hennes egen tekst er forbilledlig når det gjelder godt språk, flyt og ryddighet. Hun sier selv: «Et presist språk er så enkelt som mulig og så komplisert som nødvendig». Det burde broderes i korssting og henges over sengen!
Sissel Lie, Prosa 2/2021

Til toppen

Flere bøker av Solveig Østrem:

Om forfatter

Solveig Østrem er professor i pedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. I undervisning og forskning har hun arbeidet mye med temaer i skjæringspunktet mellom politikk, profesjonsutøvelse og pedagogikk og etikk. Hun er spesielt opptatt av etiske spørsmål knyttet til pedagogisk arbeid i barnehagen og av hva som står på spill i den voksnes møte med barnet som subjekt.