50 år med journalistutdanning - en historie om akademiseringen av et yrkesfag (Heftet)

Forfatter:

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2015
Antall sider: 304
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk: Bokmål
ISBN/EAN: 9788202447854
Kategori: Journalistikk og mediefag , Historie, religion og filosofi og Fagbøker
Fag: Historie, Journalistikk, Mediefag
Nivå: Akademisk
Omtale 50 år med journalistutdanning - en historie om akademiseringen av et yrkesfag

Høsten 1965 ble det for første gang etablert en offentlig journalistutdanning i Norge – Norsk Journalistskole. Den nye utdanningen sto med ett ben i yrkesskoleverdenen og ett i akademia – praktiske og tekniske ferdigheter skulle innøves samtidig som universitetets lærerkrefter var tunge innslag i skolehverdagen. Langsomt begynte utdanningen å utvikle et eget akademisk fundament, inspirert av andre nordiske utdanninger og basert på innsikter fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Det ble så smeltet sammen med kunnskap om praktisk journalistisk arbeid.

Kort etter oppstarten ble skolen innlemmet i det høgskolesystemet som var under utbygging. Det var starten på en mange tiår lang prosess der universiteter og høgskoler nærmet seg hverandre mer og mer. I 2015 er det grunnutdanninger og mastergradsutdanninger i journalistikk ved universiteter og høgskoler i hele landet. Den opprinnelige Norsk Journalistskole og Journalisthøgskole holder i dag til ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

50-årsmarkeringen har vært en anledning til å se tilbake, lete etter og forsøke å samle sporene fra journalistikkdisiplinens formative fase, som rundt regnet varte fram til årtusenskiftet. Boka inneholder også den korte historien til den norske fotojournalistutdanningen, samt et lite overblikk over noen sentrale trekk etter år 2000.

Til toppen

Anmeldelser av 50 år med journalistutdanning - en historie om akademiseringen av et yrkesfag
«Velgjørende klar oversikt over journalistutdanningens historie.»
 
Hans Fredrik Dahl, Dagbladet, 15. januar 2015
«Med Fonn si bok om Norsk Journalistskole si historie frå 1965 til 2000 har ein endeleg fått eit samla faghistorisk arbeid om den mest sentrale institusjonen for journalistutdanning i Noreg. Gjennom grundig kjeldearbeid og intervju med sentrale aktørar vert både gamle historier betre belyst og den nyare historia framstilt i ein historisk og journalistfagleg kontekst. [...] Fonns bok er kjærkomen lesnad for pressehistorisk interesserte, for medieforskarar som ynskjer lære meir om si norske forskingshistorie og alle som er involverte eller interesserte i utdanninga av journalistar.»Jan Fredrik Hovden, Norsk medietidsskrift nr 3/2016
«... både lettlest, grundig, engasjerende og på ingen måte høytidelig og patosfylt, som sjangeren inviterer til. Forfatteren forteller åpent om prøving og feiling, problemer og nederlag – og innimellom er det litt å lese mellom linjene også.»Trygve Aas Olsen, Prosa 2/2016

Til toppen

Om forfatter
Birgitte Kjos Fonn (f. 1961) er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet - storbyuniversitetet og ansvarlig for OsloMets fagforfatterstudium. Fonn er dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO), cand.polit. i sosiologi fra UiO og MSc i The Politics of the World Economy fra London School of Economics (LSE).