12.MAI - DEN INTERNASJONALE SYKEPLEIERDAGEN

Norge mangler rundt 6000 sykepleiere. Vigdis Reisæter er en av dem som har forlatt yrket. Har vi råd til å miste flere? Det er tidligere sykepleiier og nå forfatter av "Jeg skal hjelpe deg" Vigdis Reisæter som sier dette.