Ledige stillinger


Forlaget følger den praksis at alle ledige stillinger legges ut på våre nettsider. 

Dersom du ønsker å søke en ledig stilling hos oss, sendes søknad med CV som e-post til personal@cappelendamm.no. Åpne søknader vil ikke bli vurdert.

 

HR-avdelingen
Cappelen Damm AS
0055 Oslo