Rettigheter og lover


Alle rettigheter til http://www.cappelendamm.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning

Innhold og layout på cappelendamm.no er beskyttet i henhold til blant annet åndsverkloven. Kopiering, distribusjon og tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra Cappelen Damm. Overtredelse av åndsverkloven kan medføre straff og erstatningsansvar.

Cappelen Damm AS har utarbeidet internkontrollsystemer og retningslinjer for behandling av personopplysninger, jfr. Personopplysningsloven. Nedenfor følger en redegjørelse for Cappelen Damms retningslinjer for behandling av personopplysninger. Har du spørsmål eller synspunkter på dette, er du velkommen til å ta kontakt med oss per e-post.

Cappelen Damm AS arbeider for å ivareta din integritet på best mulig måte og benytter derfor kun personopplysninger som er saklige og relevante for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde.

Når du registrerer deg som kunde

Nye kunder registreres med navn, adresse, telefonnummer og eventuelt hvilke kategorier kunden velger å motta informasjon om. Du vil ikke motta tilbud fra andre enn Cappelen Damm.Behandling av informasjon om kunden

For å sikre god service og korrekt håndtering av kundeforholdet lagrer Cappelen Damm følgende opplysninger: navn, adresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger.

Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer. Kun relevante og nødvendige opplysninger for å kunne administrere kundeforholdet oppbevares videre.

Opplysningene oppbevares og benyttes i den tiden du er kunde hos Cappelen Damm, samt en viss tid etterpå. Du er å anse som kunde hos Cappelen Damm inntil du har innfridd alle dine betalingsforpliktelser overfor oss. Så lenge vi registrerer en viss interesse fra din side, enten ved at du har takket ja til å motta nyheter på e-post eller handler fra våre nettsider, vil vi beholde ditt navn, adresse, telefonnummer samt markering for eventuelle kategorier du har ønsket nyheter på e-post om.

Kjennskap til og sletting av opplysninger

Du kan kontakte oss for å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg per
e-post. Skulle de være feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at opplysningene endres eller slettes.