Ingri Lønnebotn


Ingri Lønnebotn

Ingri Lønnebotn er født i 1946 i Bergen. Hun har studert skrivekunst, prosa og drama ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Lønnebotn underviser nå ved Åsane Folkehøyskole, og er fast skribent i Bergens Tidende.

Bearbeidelse av sorg, og jakten på tilhørighet er sentrale tema i Bort fra dine øyne (1999). Ingri Lønnebotn ble med denne boken nominert til P2s romanpris. I 2000 utkom diktsamlingen Spinkelspenn, i 2001 utga hun romanen Ad Undas, og 2002 kom romanen Wonderbra.

Ingri Lønnebotn om sine dikt:

De handler om et annet sted. Følelsesutrykk. Forsøk på å ordsette noe som på andre måter er vanskelig å formulere. Men også observasjoner. Å dra essensen ut av noe stort. (1 dikt = en hel roman.)

Ingri Lønnebotn om sitt forfatterskap:

Finnes det en fellesnevner for det jeg skriver? Jeg har tenkt en del på dette. Mye er sett fra barnets ståsted. Fordi vi lever med barnet i oss - den vi en gang var - hele livet. (Dag Solstads påstand om de første fem år.)
Et barn jakter på det som er, slik det er. Verden skal stemme. Det gjør den jo ikke.
Men barnet slutter ikke å lete. Hva er sant og hva er løgn? Dette dreier litteratur seg om. Jeg tror mitt utgangspunkt ofte er en sinnstilstand. En uro over noe som ikke stemmer. Dette prøver jeg å si noe om.

Bibliografi