Thomas Lundbo


Thomas Lundbo

Thomas Lundbo (f.1971) bor i Oslo og debuterte i 2006 med Det som blir igjen. Han jobber òg som oversetter og gjendikter, særlig av fransk litteratur.